שרותי המפעל


תחום נוסף הזכאי להטבות הינו בתי המלון אשר להם ניתנות ההטבות הבאות:
בעת ההקמה ניתן פטור ממס חברות למשך שנתיים עד עשר שנים, ובתקופה שלאחריה ניתן שיעור פחת מוגדל על המבנה ועל הציוד. הפטור ממס הינו חלקי והמס צריך להיות משולם בעת חלוקת הדיבדנד לכשזה יתבצע. (ככל הנראה, בעתיד צפוי שינוי חקיקה המקל בנושא זה). בנוסף, דיבידנד שמחולק מההכנסות מחוייב בשיעור של 15% מס בלבד.
על ידי תכנון נכון, ניתן יהיה לקבל הטבות מס בדמות פטור חלקי ממס גם לאחר תקופת הפטור ממס על ידי ויסות השקעות החברה במלון.

הדרך הטובה ביותר לקבלת הטבות הינה על ידי החלטת מיסוי הניתנת לחברה. יש לציין, כי בהחלטות המיסוי שנקבעו יש הרבה תורה שבעל פה וניתנו אישורים לחברות החורגות מהכללים שציינתי וכדאי לבדוק לגבי כל חברה אם היא זכאית להטבות או שאינה זכאית להטבות.
בעקבות שינוי חקיקה שהתבצע בתחילת שנת 2011 יש מספר סוגיות שאינן ברורות ומספר פרשנויות למקרים שונים.
משרדנו ישמח להעניק ייעוץ לכל דורש ולהמליץ על ההטבות אותן יש לדרוש בכל מפעל ומפעל.
 

המשרד מתמחה בכל נושא הטיפול בתקי נישומים ומתן הטבות מס והטבות אחרות לחברות במסגרת החוק לעידוד השקעות הון וחוקים מקבילים אחרים.
מספר משפטים על חוק עידוד השקעות הון וההטבות שניתן לקבל על פיו:
חוק לעידוד השקעות הון מעניק לחברות הקלות רבות במס (זאת בנוסף להפחתות שוטפות שניתן לדרוש בשיעור גבוה מתקנות הפחת הרגילות). ההקלות ניתנות בשיעור מס החברות המופחת ובשיעור המס על הדיבידנד מהכנסות אלו.
ההטבות כיום (משתנות בכל שנה בשנים הקרובות), הן ה בשיעור של 9%-15% ממס החברות (מס חברות 24%-25% לעומת מס על פי החוק של 10%-15%) והקלה נוספת בשיעור של 15% מהמס החל על הדיבידנד המחולק (דיבידנד מהכנסה רגילה 30% כיום, לעומת דיבידנד שמחולק מההכנסה המוטבת בשיעור של 15%).
ההטבות ניתנות לחברות תעשייתיות ויצואניות (גם יצוא עקיף נחשב לייצוא במקרים מסוימים), לחברות פיתוח תוכנה ולחלק מחברות המו"פ.
ישנם תחומי פעילות בהם לא נדרש ייצוא כלל כמו ננוטכנולוגיה וביוטכנולוגיה ותחומים בהם נדרש שיעור ייצוא מופחת כמו תעשיית האנרגיה הסולארית.
 


פרטי החברה
שם החברה
ישועה נחמני ייעוץ מס והשקעות
כתובת
בר כוכבא 23, בני ברק, ת.ד. 5126002
איש קשר
דוד נחמני
טלפון
050-6202381
טלפון נוסף
0737412543
פקס
0737412543
אימייל
office@naye.co.il

צור קשר דרך האתר

חדשות המפעל